0542 395 51 00

Hizmetlerimiz

* Ormancılık Hizmetlerimiz

* Maden İzin Projeleri

* Rehabilitasyon Projeleri

* Maden Teknik Raporları

* Su İsale Hatı, Atık Su, Doğalgaz Hatları Ve Yol Güzergahı Projeleri

* Enerji Nakil Ve Telefon Hatı Projeleri

* Define Arama İzin Projeleri

* Ağaç Röleve Planı

* Özel Ağaçlandırma Projeleri

* Özel Fidanlık Projeleri

* Devlet Ağaçlandırma Projeleri

* Entegre Havza Rehabilitasyonu Plan Ve Projeleri

* Sel Kontrol Projeleri

* Heyelan Kontrolü Projeleri

* Çığ Önleme Projeleri

* Erozyon Kontrolü Projeleri

* Yol Şebeke Planlama Ve Aplikasyon Çalışmaları

* Amenajman Planı Yapılması

* Orman İçi Dinlenme Yeri Mesire Yeri Gelişim Projeleri

* C Tipi Mesire Yerleri Alan Ve Kullanım Projeleri

* Yaban Hayatı Koruma Geliştirme Sahalarının Planlanması

* Yaban Hayatı Envanteri Yapılması

X